EWPOL GROUP

Zakład przerobu surowców hutniczych

Oferujemy usługi przerobu koksów, koksu naftowego, antracytu oraz węgli kamiennych i brunatnych.
Nasz zakład przystosowany jest do kruszenia, przesiewania, suszenia wraz z kompleksową obsługą logistyczną produktu.